Leijonaemojen verkkokauppassa uusia tuotteita kuten Tassupinssi, Leijonaemot -kaulanauha ja -tuubihuivi. Tutustu tarjontaan ja tilaa omasi jo tänään!

Lausuntopyyntö 17.5.2017, LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAEIKSI VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVISTÄ ERITYISPALVELUISTA SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA, DNRO STM 090:00/2016 JA STM/4114/2016. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Leijonaemot ry:ltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. STM:n pyynnöstä Leijonaemot ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta ja siinä esitetyistä lakiehdotuksesta seuraavaa: lue lausunto

Järjestöjen kirje Helsingin kaupunginhallituksen jäsenille 16.6.2017. Helsingin Sosiaali- ja terveyslautakunta teki kokouksessaan 9/2017 päätöksen Helsingin omaishoidon tuen kriteerien palauttamisesta uudelleen valmisteluun. lue kirje

Helsinki tiukensi omaishoidon tuen kriteereitä - järjestöiltä kantelu oikeusasiamiehelle  Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Jaatinen ry, Leijonaemot ry ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ovat tänään tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Helsingin sosiaaliviraston toiminnasta liittyen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kiristämiseen 1.2.2017 lukien. Virastopäällikkö muutti viimeksi 2014 hyväksyttyä omaishoidon tuen pysyväisohjetta päätöksellään 26.1.2017. Järjestöt ovat kokeneet muutoksen erittäin rajusti omaishoidon tuen asiakkaisiin ja heidän perheisiinsä kielteisesti vaikuttavaksi. LUE TIEDOTE ja KANTELU

Helsingin uudet omaishoidon kriteerit ovat puhututtaneet erityislapsiperheitä koko alkuvuoden. Pääkaupunkiseudun järjestöt ovat saaneet perheiltä lukuisia huolestuneita yhteydenottoja asian tiimoilta. Useat pääkaupunkiseudun järjestöt lähettivät 16.2.2017 tietopyynnön Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle muutosten vaikutuksista pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheiden hyvinvointiin ja toimeentuloon. Muutoksen taustalla on uudistettu 1.7.2016 voimaantullut omaishoitolaki. Kriteerien kiristäminen herättää ihmetystä sillä Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 19.5.2016 kerrotaan, että hallitus esittää vapaapäiviin oikeutettujen omaishoitajien vapaan määrän lisäämistä. Tarkoituksena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaat sekä tukea heidän jaksamistaan aiempaa paremmin. Omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelmän kehittämiseen on varattu kunnille myönnettävää lisämäärärahaa 75 miljoonaa euroa vuosittain.

Lisää aiheesta
Leijonaemot ry:n toiminnanjohtaja Janet Grundström blogikirjoitus "Helsingistä kuuluu kummia!" 14.2.2017

 

Tulevia tapahtumia