Leijonaemojen verkkokauppassa uusia tuotteita kuten Tassupinssi, Leijonaemot -kaulanauha ja -tuubihuivi. Tutustu tarjontaan ja tilaa omasi jo tänään!

Kannanotto oikeusministeri Antti Häkkäselle 12.10.2017                                  
Järjestöllemme on tullut tietoon, että Itä- Suomen hallinto-oikeudessa tuomioistuin on kumonnut oikeusavun alle 18-vuotiaan lapsen asiassa. Päätöstä on perustelu huoltajien puhevallalla alle 18-vuotiaan lapsen asiassa.  Itä-Suomesta on myös tullut ensimmäinen päätös, jossa oikeusapua ei myönnetty kehitysvammaiselle täysi-ikäiselle, jolla on edunvalvoja. Oikeusaputoimisto katsoi, että edunvalvojan pitää hoitaa ko. asia ja hakea tarvittaessa oikeusapua.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on ainoa, joka soveltaa oikeusapua tällä tavalla. Em. tapauksissa on kuitenkin se henkilö jolle oikeusapua haettu, on asianosainen oikeusavun sekä asian suhteen.
Ilman oikeusapua jääminen on myös monelle vähävaraiselle vammaiselle erittäin merkittävä asia, jolla on vaikutuksensa siihen käyttääkö henkilö asiantuntevaa avustajaa oikeudenkäyntiasioissa. Katsomme, että jos perheet jäävät ilman oikeusapua lapsen asioissa, jäävät he aivan yksin monimutkaisissa oikeusasioissa. Tällöin asioiden hoitaminen voi muuttua liian kuormittavaksi ja osaltaan lisätä perheiden ahdinkoa.
Leijonaemot ry toivoo, että Itä-Suomen hallinto-oikeudessa sekä oikeusaputoimistossa sovellettaisiin oikeusapulakia kuten muualla Suomessa, etteivät vammaisperheet ja vammaiset henkilöt joutuisi näin eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen. Pyydämme, että oikeusministeri Antti Häkkänen ja oikeusministeriö antaisivat riittävää ohjeistusta oikeusapulain yhdenvertaisesta soveltamisesta hallinto-oikeuksiin ja oikeusaputoimistoihin.                                                     
Kunnioittavasti                                    
Leijonaemot ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja Janet Grundström
 
Kannanotto koskien vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen kilpailutusta Uudellamaalla 29.9.2017
Haluamme tuoda Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien tietoon huolemme suunnitellusta kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta ja siihen liittyvistä vakavista ongelmista. Kilpailutusta valmistellaan toimimattoman toteutustavan pohjalta ja sitä aiotaan soveltaa koko Uudenmaan alueella ilman, että kunnat ovat siitä oman itsehallintonsa puitteissa päättäneet. Vammaisia ja heitä edustavia kuntien vammaisneuvostoja ja järjestöjä ei ole aidosti kuultu. Lue lisää

 

Tulevia tapahtumia