Erityislapset muodostavat moninaisen kirjon kuten erityistä tukea tarvitsevat, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapset ilman diagnoosia. Vanhemmat eivät aina tarvitse lääkärinlausuntoa tietääkseen, että lapsi on erityinen. Erityislapsen vanhempia ovat kaikki näiden lasten vanhemmat lapsen ikään ja diagnoosiin katsomatta. Vanhemmuus ei lopu vaikka lapsemme aikuistuvat tai jos he kuolevat ennen meitä. Leijonaemojen toiminnassa onkin mukana joukko vanhempia, joita eivät yhdistä lasten diagnoosit tai iät, vaan ainutlaatuiset lapsemme, joiden myötä olemme kasvaneet Leijonaemon mittoihin. Yhdessä tuemme toisiamme, jaamme tietoa, puolustamme lapsiamme ja toisiamme, ja ennen kaikkea olemme ylpeitä vanhempia.

Leijonaemoiksi voivat liittyä kaikki erityislasten vanhemmat, ilman diagnoosirajoja. Leijonaemot ry:n jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 10 euroa ja perhejäseniltä 15 euroa (pariskunnat ja huoltajat tai vanhemmat).

 

Leijonaemot-logolla varustettuja tuotteita on myynnissä Leijonaemojen verkkokaupassa.

Leijonaemot tarjoaa yhteistyökumppaneiden kanssa kampanjaetuuksia jäsenilleen.

Leijonaemot ry:n jäsenillä on mahdollisuus anoa tukea yhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuihin sekä matkakuluihin. Tuen saamisen edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys vähintään 3 kk liittymisestä sekä jäsenmaksun suorittaminen.