Leijonaemo on ensisijaisesti erityislapsen vanhempi lapsen diagnoosiin tai vielä diagnosoimattomaan tilaan katsomatta.Leijonaemon ei tarvitse olla taistelija vaan hän voi olla myös heikko ja väsynyt. Leijonaemo ei välttämättä tiedä sosiaali- ym. etuuksistaan vaan tarvitsee tietoa, jotta voi hakea perheelle kuuluvat etuudet ja oikeudet. Leijonaemo on vertainen toiselle Leijonaemolle, ja tuntee vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta toisen Leijonaemon kanssa.

Erityislasten vanhemmat elävät kokemuksemme mukaan hyvin voimakkaassa stressitilassa usein vuodestakin toiseen. Lapsen sairaus, vammaisuus tai erityishaasteet ovat vaikeita, ja lisäksi valiton byrokraattinen järjestelmä sekä lapsen pitkäaikaiset sairaala- tai hoitojaksot kuormittavat vanhempia. Vanhemmat eivät aina jaksa tai ehdi olla kovinkaan paljoa tekemisissä ulkomaailman kanssa.

Tue omaa jaksamistasi pitämällä huolta itsestäsi. Etenkin kriisitilanteessa syö hyvin ja nuku tarpeeksi. Älä vaadi itseltäsi liikaa äläkä pyri täydellisyyteen. Opettele tuntemaan, koska väsymys ottaa vallan ja lepää. Pidä huolta itsestäsi.

Kun perheessä on erityislapsi, muiden lasten hoitaminen on pulmallista. Vanhemmat joutuvat pahaan motiivien ristiriitaan, kun pitäisi päättää kummasta lapsesta huolehtia enemmän. Tämä on psykologisesta näkökulmasta epäinhimillinen tilanne.

Olemme koonneet vinkkejä erityislapsiperheiden läheisille kuinka voit tukea erityislasten vanhempien jaksamista ja arjessa selviytymistä.