Leijonaemot ry on perustettu 22.5.2005 ja sen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia.

Yhdistyksen säännöt ohjaavat Leijonaemojen vertaistukitoimintaa, jota järjestetään yhdistyksen hallituksen, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja jäsenten toimesta.

Leijonaemot ry:n hallituksessa toimii viisi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, ja yhdistyksellä on neljä työntekijää.

Leijonaemot ry pyrkii vaikuttamaan erityislapsiperheiden asemaan yhteiskunnassa.

Leijonaemot toimii yhteistyössä muiden järjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatusalan ja kuntatoimijoiden kanssa.