Leijonaemojen toiminta on avointa kaikille erityislasten vanhemmille eikä vertaisryhmiin tai -tapahtumiin osallistuminen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Toiminnan tarkoituksena on tukea erityislasten vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta lasten diagnooseista riippumatta.

Kaikkea Leijonaemojen toimintaa ohjaa kymmenen kultaista sääntöä.

Auta meitä tukemaan yhä useampaa erityislapsen vanhempaa tiedottamalla Leijonaemojen toiminnasta!