Toinen erityinen vanhempi voi ymmärtää toista - vaikka vain hetken kerrallaan.

Leijonaemot ry:n mielestä vertaistuki on oleellinen osa uuden tilanteen selkiyttämistä vanhemmille ja sitä tulisi olla tarjolla jokaiselle erityislapsen vanhemmalle. Autathan erityislasten perheitä löytämään vertaistukea!

Vertaistuki on sekä henkistä että ennen kaikkea mukavien asioiden tekemistä yhdessä vertaisten, samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaistuen kautta saa myös korvaamattomia neuvoja arjen sujumiseen ja tukiviidakossa liikkumiseen.

Erityislasten vanhemmat eivät aina jaksa tai ehdi olla kovinkaan paljoa tekemisissä ulkomaailman kanssa. He saattavat joskus olla niin väsyneitä, että vaikka tarvitsevat apua he eivät jaksa sitä hakea tai eivät tiedä mistä lähtisivät apua hakemaan.

Käsikädessä tukiviidakkoon

Vertaistuen kautta vanhemmat saavat myös paljon tietoa eri asioista kuten etuuksista ja sairaalan käytännöistä, jolloin kaikki tiedottaminen ei jää vain terveydenhuoltoalan ja kasvatusalan ammattilaisten varaan. Usein sairaalassa vanhemmat ovat niin kovan paineen ja huolen alla, että saatu tieto unohtuu. Saadessaan vertaistukea vanhemmat eivät ole pelkästään ammattilaisilta saamansa tuen varassa, jolloin kaikille osapuolille jää enemmän voimavaroja aikaa keskittyä olennaisimpaan eli lapsen hoitoon.

Vertaisryhmissä asiantuntijuus nousee henkilökohtaisesta kokemuksesta ja osallisuudesta. Vertaisryhmän antama tuki on laadultaan toisenlaista kuin asiantuntijatietoon perustuva tuki: kumpikaan ei voi korvata toista, mutta ne voivat hyvin täydentää toisiaan.

Tukea on monenlaista

Leijonaemot ry järjestää monenlaista toimintaa, jonka kautta erityislasten vanhemmat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain jäsentapaamisia ja kaikille erityislasten vanhemmille avoimia tapaamisia, joihin jäsenillä on usein alennettu osallistumismaksu tai etu osallistujien valinnassa. Lisäksi yhdistys järjestää Vertaistuki -viikonloppuja ja päiviä useita kertoja vuodessa eri paikkakunnilla. Leijonaemojen vertaistukiryhmiä kokoontuu kuukausittain eri paikkakunnilla valtakunnallisesti. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta ja niihin on vapaa pääsy kaikille erityislasten vanhemmille. Lisäksi yhdistyksen jäsenille on oma suljettu Leijonaemot Facebook-ryhmä, missä erityislasten vanhemmat voivat keskusella arjen iloista ja haasteista ja saada virtuaalista vertaistukea.